Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

Mẫu vách ngăn nội thất the one hòa phát

Mẫu Vách Ngăn Bàn Làm Việc The One, Hòa Phát

Công ty Nội Thất The One là đơn vị hàng đầu sản xuất, cung cấp Nội Thất Văn Phòng tại Việt Nam. Trong đó có Vách ngăn văn phòng.  Căn cứ và chất liệu làm vách ngăn, hiện tại công ty Nội Thất The One - HÒa Phát mà đại điện là Nội Thất Tân Thịnh Phát làm đại lý có chia ra các mẫu vách ngăn nội thất the one - hòa phát như sau:

1. Vách ngăn Nội Thất The One có khung nhôm:

Vách ngăn Nội thất the One có khung nhôm định hình bề mặt Vải, Vải Vải, Vải Kính, Nhôm Kính, Gỗ, Gỗ Gỗ, Gỗ Kính gồm các mẫu sau:

Vách ngăn bàn làm việc VN03NN Nỉ Nỉ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 2 tầng Nỉ được ngăn cách bởi chỉ nhôm phía 2 mặt. Vách ngăn bàn làm việc VN03NN nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 50mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN03NN được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển

Vách ngăn bàn làm việc VN03NK Nỉ Kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 1 tầng Nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng trong, giữa 2 tầng có nhôm ngăn cách. Vách ngăn bàn làm việc VN03NK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 50mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN03NK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN03G Gỗ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine. Vách ngăn bàn làm việc VN03G nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 50mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN03G được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN03GK gỗ kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng trong, giữa 2 tầng cách nhau bởi chỉ nhộm. Vách ngăn bàn làm việc VN03GK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 50mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN03GK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN03 nhôm kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt nhôm và kính kết hợp. Vách ngăn bàn làm việc VN03 nhôm kính nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 50mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN03 nhôm kính được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN04NN nỉ nỉ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 2 tầng Nỉ được ngăn cách bởi chỉ nhôm phía 2 mặt. Vách ngăn bàn làm việc VN04NN nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 28mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN04NN được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN04NK nỉ kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 1 tầng Nỉ và 1 tầng kính được ngăn cách bởi chỉ nhôm. Vách ngăn bàn làm việc VN04NK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 28mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN04NK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN04G gỗ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt có 1 tầng gỗ MFC. Vách ngăn bàn làm việc VN04G nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 28mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN04G được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN04GK gỗ kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt có 1 tầng gỗ MFC và 1 tầng kính được ngăn cách bởi chỉ nhôm. Vách ngăn bàn làm việc VN04GK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 28mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN04GK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN04 nhôm kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt nhôm và kính kết hợp. Vách ngăn bàn làm việc VN04 nhôm kính nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 28mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN04 nhôm kính được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN05NN nỉ nỉ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 2 tầng Nỉ được ngăn cách bởi chỉ nhôm phía 2 mặt. Vách ngăn bàn làm việc VN05NN nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 38mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN05NN được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN05NK nỉ kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 1 tầng Nỉ và 1 tầng Kính được ngăn cách bởi chỉ nhôm phía 2 mặt. Vách ngăn bàn làm việc VN05NK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 38mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN05NK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN05G gỗ được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có 1 tầng Gỗ. Vách ngăn bàn làm việc VN05G nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 38mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN05G được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN05GK gỗ kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt cốt gỗ công nghiệp có căng 1 tầng Gỗ và 1 tầng Kính được ngăn cách bởi chỉ nhôm phía 2 mặt. Vách ngăn bàn làm việc VN05GK nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 38mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN05GK được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

Vách ngăn bàn làm việc VN05 nhôm kính được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt nhôm và kính kết hợp. Vách ngăn bàn làm việc VN05 nhôm kính nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 38mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN05 nhôm kính được ghép với nhau bằng các khớp nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển.

2. Vách ngăn bàn làm việc không có khung nhôm

Hiện tại, Nội thất the one cung cấp duy nhất loại vách ngăn không có khung nhôm định hình là gỗ melamine là vách ngăn bàn làm việc VN01G gỗ melamine được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ vách không có khung nhôm. Vách ngăn bàn làm việc VN01G nội thất the One Hòa Phát có độ dầy 17mm, một số trường hợp nếu đặt hàng sẽ làm gỗ dầy 25mm. Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one VN01G được ghép với nhau bằng các khớp ghép nối thông mình có thể tháo lắp khi không sử dụng và di chuyển

3. Vách ngăn bàn làm việc trên mặt bàn

Trên đây là 3 loại vách ngăn bàn làm việc Nội Thất The One vậy chúng ta 

Chất liệu vách ngăn bàn làm việc nội thất the one mỗi một dòng vách ngăn bàn làm việc sẽ có chất liệu khác nhau:

- Đối với sản phẩm vách ngăn bàn làm việc khung nhôm: Chất liệu khung nhôm định hình sẽ có chất liệu là Nhôm, Vải dưới lớp vải là gỗ công nghiệp MFC, Chất liệu gỗ MFC bề mặt phủ melamine, sản phẩm có thể kết hợp thêm kính trắng trong

- Đối với sản phẩm vách ngăn bàn làm việc không có khung nhôm: Chất liệu là gỗ công nghiệp MFC

- Đối với sản phẩm vách ngăn bàn làm việc trên mặt bàn: Chất liệu là sắt sơn tĩnh điện hoặc bằng kính

Kích thước vách ngăn bàn làm việc nội thất the one có chiều rộng và chiều cao tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, thường đối với việc sử dụng làm vách ngăn bàn làm việc thì chiều rộng dao động khoảng 600-1800mm, chiều cao từ 1000-1200mm. Đối với vách làm để ngăn vùng làm việc thì chiều cao thường lớn hơn 1800mm. Bạn có thể tham khảo thêm kích thước tiêu chuẩn vách ngăn nội thất the one

Mầu sắc Vách ngăn bàn làm việc nội thất the one: Đối với mầu nhôm sẽ là mầu ghi sáng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, Mầu vải nỉ sẽ theo tiêu chuẩn mẫu mầu vải nỉ nội thất the one, đối với các sản phẩm bề mặt là gỗ công nghiệp phủ melamine thì mầu sắc theo tiêu chuẩn bảng mầu gỗ MFC dùng cho vách ngăn nội thất the one. Phần kính của vách ngăn bàn làm việc nội thất the one tiêu chuẩn là kính trắng trong. Đối với sản phẩm vách ngăn trên mặt bàn bắng sắt thì mầu sắc là mầu sắt sơn S26 theo bảng mầu sắt sơn nội thất the one

Đơn giá vách ngăn bàn làm việc nội thất the One được cấu thành bởi một trong các yếu tố: Loại vách ngăn sử dụng, kích thước và số lượng của mỗi chỗ làm việc chứa vách ngăn bàn là như thế nào, các phụ kiện đi kèm vách ngăn nếu có phát sinh thêm, bạn có thể tham khảo bảng giá vách nội thất the one để được cập nhật đơn giá một cách mới, chính xác và chuẩn nhất của chúng tôi

Ngoài chi phí về vách ngăn bàn làm việc, một chi phí khác đó là bàn làm việc, hộc, tủ phụ,... để phục vụ cho nhân viên. Hiện nay, trên thị trường nội thất có rất nhiều mẫu bàn làm việc đi kèm với vách ngăn, mỗi một mẫu bàn có giá cả khác nhau phụ thuộc vào: Kiểu dáng, kích thước, chất liệu, hiện tại chúng tôi tạm thời chia ra làm các loại mẫu bàn làm việc đi kèm với vách ngăn bao gồm: Bàn làm việc chữ nhật chân gỗ (Gồm loại có hộc và không hộc), Bàn làm việc lượn chân gỗ, Bàn làm việc chữ nhật chân sắt, bàn làm việc chữ nhật chân sắt, bàn lượn chân sắt, hoặc đơn giản là mặt bàn bắt lên vách ngăn, đối với vách ngăn bàn làm việc VBK01 thì chỉ chọn phù hợp đối với dòng bàn có mặt bàn là chữ nhật

Tùy thuộc nhu cầu, yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như năng lực của bạn, bạn có thể chọn mẫu vách ngăn nội thất the one cho phù hợp. Nếu cần tư vấn bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết

Tags:

Viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phụ kiện vách ngăn nội thất the one

Nội Thất TTP | 18/ 07/ 2024

Mẫu vách ngăn nội thất the one hòa phát

Nội Thất TTP | 04/ 07/ 2024

Kích thước vách ngăn the one hòa phát

Nội Thất TTP | 04/ 07/ 2024

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V4

Nội Thất TTP | 14/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V6

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V3

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK07

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK01

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK02

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK06

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Tin liên quan