Nội thất vách ngăn

Vách ngăn bàn làm việc phân chia các ô làm việc cho từng nhân viên hoặc từng bộ phận giúp cho mọi người làm việc một cách hiệu quả hơn. Ngoài chức năng dùng để ngăn chia cho từng vị trí làm việc, vách ngăn chia khu vực làm việc thành các khu làm việc độc lập với nhau. Vách ngăn bàn làm việc là một bộ phận các loại vách ngăn do chúng tôi sản xuất và cung cấp

Các loại vách ngăn khác:

>>>>> Vách ngăn fami, Vách ngăn hòa phát, Vách ngăn xuân hòa, Vách ngăn di động, Vách ngăn phòng, Vách ngăn vệ sinh, Ốp tường, Vách ngăn CNC

VÁCH NGĂN BÀN LÀM VIỆC