Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

Các cách bố trí bàn làm việc có vách ngăn

Vách ngăn VNB được hiểu là vách ngăn bàn khung nhôm định hình, vách chạy từ mặt đất vượt qua mặt bàn, thông thường bề mặt được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine hoặc vải lưới. Hiện tại, các dòng phổ thông cảu vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình gồm: gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ, gỗ melamine + kính, gỗ melamine + gỗ melamine, Gỗ melamine+gỗ melamine+kính , Nỉ toàn bộ, Nỉ+nỉ (2 tầng nỉ), Nỉ+Kính (1 tầng nỉ+1 tầng kính), Nỉ+Nỉ+Kính (2 tầng nỉ+1 tầng kính). Ngoài ra sản phẩm vách VNB còn có hoặc không có hộp kỹ thuật đi kèm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Về kích thước vách ngăn bàn VNB được sản xuất theo tiêu chuẩn Kích thước tiêu chuẩn của vách ngăn bàn làm việc văn phòng đã được công bố.

Căn cứ vào kiểu ngồi, cùng với chất liệu vách ngăn toàn bộ các sản phẩm vách ngăn VNB được chia làm các loại sau:

1. Vách ngăn bàn VNB01

Vách ngăn bàn làm việc VNB01 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc hình chữ nhật được ngồi đối diện nhau. Các vách chung nhau vách giữa và vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB01 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 2, 4, 6, 8, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB01 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB01G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB01GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB01GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB01GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB01N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB01NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB01NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB01NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

2. Vách ngăn bàn làm việc VNB02

Vách ngăn bàn làm việc VNB02 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc lượn trái hoặc lượn phải được ngồi đối diện nhau. Các vách chung nhau vách giữa và vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB01 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 2, 4, 6, 8, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB02 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB02G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB02GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB02GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB02GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB02N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB02NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB02NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB02NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

3. Vách ngăn bàn VNB03

Vách ngăn bàn làm việc VNB03 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc hình chữ nhật được ngồi một hàng cùng một phía. Các vách chung nhau vách vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB03 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB03 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB03G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB03GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB03GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB03GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB03N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB03NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB03NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB03NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

4. Vách ngăn bàn VNB04

Vách ngăn bàn làm việc VNB04 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc hình chữ nhật được ngồi một hàng cùng một phía. Các vách chung nhau vách vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB04 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB04 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB04G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB04GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB04GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB04GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB04N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB04NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB04NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB04NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

5. Vách ngăn bàn VNB05

Vách ngăn bàn làm việc VNB05 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc hình chữ nhật hoặc bàn lượn được ngồi một hàng cùng một phía mỗi bàn có sử dụng một hộc nối kích thước rộng 800mm. Các vách chung nhau vách vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB05 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB05 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB05G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB05GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB05GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB05GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB05N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB05NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB05NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB05NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

6. Vách ngăn bàn VNB06

Vách ngăn bàn làm việc VNB06 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc hình chữ nhật hoặc bàn lượn được ngồi đối diện nhau, mỗi bàn có sử dụng một hộc nối kích thước rộng 800mm. Các vách chung nhau vách vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB06 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 2, 4, 6, 8, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB06 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB06G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB06GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB06GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB06GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB06N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB06NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB06NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB06NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

7. Vách ngăn bàn VNB07

Vách ngăn bàn làm việc VNB07 là sản phẩm vách ngăn mà các bàn làm việc có liệu loại sắp xếp không theo một quy luật nào cả, theo một thiết kế đã được định trước. Các vách chung nhau vách vách cạnh (Nếu có)

Kích thước vách ngăn bàn làm việc VNB07 tùy thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài của bàn làm việc. Chiều cao dao động từ 1000-1200mm tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mầu sắc: Được tùy chọn theo bảng mầu của chúng tôi

Số lượng chỗ ngồi: Tùy theo kích thước mặt bằng văn phòng, số lượng chỗ ngồi có thể là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... người ngồi

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB07 hiện tại chúng tôi cung cấp bao gồm:

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB07G Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB07GG vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ melamine+gỗ melamine

Vách ngăn bàn làm việc VNB07GK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB07GGK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng gỗ công nghiệp phủ melamine và phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc gỗ VNB07N Vách ngăn bàn làm việc khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ

Vách ngăn bàn làm việc VNB07NN vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng nỉ được ngăn cách nhau bằng một chỉ nhôm

Vách ngăn bàn làm việc VNB07NK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt nỉ phía dưới, phía trên là kính trắng

Vách ngăn bàn làm việc VNB07NNK là loại vách ngăn khung nhôm định hình bề mặt có 2 tầng Nỉ  ngăn cách nhau bởi chỉ nhôm và phía trên là kính trắng

Viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phụ kiện vách ngăn nội thất the one

Nội Thất TTP | 18/ 07/ 2024

Mẫu vách ngăn nội thất the one hòa phát

Nội Thất TTP | 04/ 07/ 2024

Kích thước vách ngăn the one hòa phát

Nội Thất TTP | 04/ 07/ 2024

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V4

Nội Thất TTP | 14/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V6

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V3

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK07

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK01

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK02

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK06

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Tin liên quan