Nội thất vách ngăn

Tin tức

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB gồm có hoặc không có khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine, Veneer, Nỉ, sắt sơn tĩnh điện, kính trắng hoặc kính mầu. Kích thước linh hoạt tùy thuộc theo kích thước bạn làm việc

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK không có khung nhôm định hình bề mặt gỗ công nghiệp phủ melamine, Veneer, Nỉ hoặc có thể kết hợp thêm kính trên bề mặt vách ngăn. Kích thước linh hoạt tùy thuộc theo kích thước bạn làm việc

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB gồm 7 loại: VNB01, VNB02, VNB03, VNB04, VNB05, VNB06, VNB07 sử dụng chất liệu khung nhôm định hình bề mặt gỗ MFC, Nỉ có 1 tầng hoặc nhiều tầng kết hợp nhiều mầu sắc được ngăn cách với nhau bởi chỉ nhôm. Kích thước đa dạng phù hợp với hầu hết các loại bàn làm việc văn phòng hiện đang có trên thị trường

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V4

Nội Thất TTP | 14/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V4 được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ hoặc 1 tầng nỉ+1 tầng kính hoặc 2 tầng nỉ hoặc 2 tầng nỉ & 1 tầng kính . Gỗ toàn bộ hoặc 1 tầng gỗ + 1 tầng kính hoặc 2 tầng gỗ hoặc 2 tầng gỗ + 1 tầng kính. Hoặc cũng có thể làm kiểu khác. Kích thước W(mm)600 -1800, H(mm) = > 1200. Vách dầy 39mm hoặc 45mm

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V6

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V6 được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ hoặc 1 tầng nỉ+1 tầng kính hoặc 2 tầng nỉ hoặc 2 tầng nỉ & 1 tầng kính . Gỗ toàn bộ hoặc 1 tầng gỗ + 1 tầng kính hoặc 2 tầng gỗ hoặc 2 tầng gỗ + 1 tầng kính. Hoặc cũng có thể làm kiểu khác. Kích thước W(mm)600 -1800, H(mm) = > 1200. Vách dầy 55mm hoặc 60mm

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V3

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V3 được làm bằng khung nhôm định hình bề mặt Nỉ toàn bộ hoặc 1 tầng nỉ+1 tầng kính hoặc 2 tầng nỉ hoặc 2 tầng nỉ & 1 tầng kính . Gỗ toàn bộ hoặc 1 tầng gỗ + 1 tầng kính hoặc 2 tầng gỗ hoặc 2 tầng gỗ + 1 tầng kính. Hoặc cũng có thể làm kiểu khác. Kích thước W(mm)600 -1800, H(mm) = > 1200. Vách dầy 32mm hoặc 35mm

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK07

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Vách ngăn bàn làm việc VBK07. Vách ngăn bàn làm việc toàn bộ bằng gỗ công nghiệp phủ melamine, veneer, Nỉ hoặc Melamine - Veneer - Nỉ- Kính kết hợp với nhau. Vách ngăn sử dụng bàn chữ nhật hoặc mặt bàn lượn trái hoặc lượn phải ngồi motjoj cách phù hợp nhất bất theo quy tắc

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK01

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Vách ngăn bàn làm việc VBK01. Vách ngăn trên mặt bàn toàn bộ bằng gỗ công nghiệp phủ melamine, veneer, Nỉ hoặc Melamine - Veneer - Nỉ- Kính kết hợp với nhau. Vách ngăn sử dụng bàn chữ nhật hoặc mặt bàn chữ nhật ngồi đối diện với nhau

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK02

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Vách ngăn bàn làm việc VBK02. Vách ngăn trên mặt bàn toàn bộ bằng gỗ công nghiệp phủ melamine, veneer, Nỉ hoặc Melamine - Veneer - Nỉ- Kính kết hợp với nhau. Vách ngăn sử dụng bàn chữ nhật hoặc mặt bàn lượn trái hoặc lượn phải đối diện với nhau

Chuyên mục: Tin tức

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK06

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Vách ngăn bàn làm việc VBK06. Vách ngăn trên mặt bàn toàn bộ bằng gỗ công nghiệp phủ melamine, veneer, Nỉ hoặc Melamine - Veneer - Nỉ- Kính kết hợp với nhau. Vách ngăn sử dụng bàn chữ nhật hoặc mặt bàn lượn trái hoặc lượn phải ngồi đối diện với nhau

Chuyên mục: Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VNB

Nội Thất TTP | 18/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V4

Nội Thất TTP | 14/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V6

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc V3

Nội Thất TTP | 12/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK07

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK01

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK02

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK06

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK05

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK04

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn bàn làm việc VBK03

Nội Thất TTP | 06/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB04

Nội Thất TTP | 03/ 06/ 2024

Các mẫu vách ngăn mặt bàn làm việc VMB03

Nội Thất TTP | 03/ 06/ 2024