Nội thất vách ngăn

Công trình thi công

thi công vách ngăn bàn làm việc 2

Admin TTP | 27/ 06/ 2019

Chuyên mục: Công trình thi công

Thi công vách ngăn bàn làm việc 1

Admin TTP | 27/ 06/ 2019

giảm thiểu quy trình thừa để tiết kiệm nhân công từ đó giảm giá thành. Mục tiêu sản phẩm vách ngăn bàn làm việc đẹp nhất thông qua đường nét sản xuất, các tỷ lệ trên cơ thân vách ngăn,...

Chuyên mục: Công trình thi công