Mẫu mầu

Chuyên mục: Mẫu mầu

Bảng mầu kính dùng cho vách ngăn

Bảng mầu kính dùng cho vách ngăn bao gồm 

1. Bảng mầu kính trong, kính phun cát mờ, kính dán hai lớp

2. Bảng mầu kính sơn